Aktualijos

Teismas: žmogaus teisė į privatumą nėra absoliuti

Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs Raimondo Šukio skundą Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybės saugumo departamento (VSD), dėl VSD veiksmų teisėtumo ir neturtinės žalos, atsiradusios VSD Seimui pateiktoje pažymoje paskleidus informaciją apie jo asmenį, atlyginimo, atmetė pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą.

R. Šukys prašė teismo pripažinti neteisėtais VSD veiksmus renkant, tvarkant ir paskleidžiant duomenis Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui pateiktoje 2018-03-09 rašte-pažymoje „Dėl informacijos pateikimo“, pareiškėjo nuomone, klaidingą, neobjektyvią ir šališką informaciją, vertinimus bei išvadas apie jo asmenį ir priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos VSD, 2 000 Eur neturtinei žalai atlyginti.

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi šią administracinę bylą, priėjo prie išvados, kad Valstybės saugumo departamentas, pateikdamas Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui 2018-03-09 raštą, nei Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo, nei Kriminalinės žvalgybos įstatymo nuostatų nepažeidė, todėl pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. Teismo nuomone, informacijos, gautos vykdant operatyvinę veiklą, apie galimai korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčias veikas, išslaptinimas ir panaudojimas atliekant parlamentinį tyrimą yra pateisinamas ir proporcingas, atitinka viešąjį interesą ir neriboja asmens teisių labiau, negu būtina reikšmingiems viešiesiems tikslams pasiekti. Teismas savo sprendime pažymi, kad žmogaus teisė į privatumą nėra absoliuti. Asmuo, dalyvaudamas politinėje veikloje, eidamas atsakingas pareigas, neturi ir negali tikėtis visiško privatumo. Žmogaus privataus gyvenimo ribų nebelieka, kai asmuo aktyviai dalyvauja visuomenės ir valstybės gyvenime. Toks asmuo privalo suvokti viešą interesą ir visuomenės teisę sužinoti apie valstybėje vykstančius politinius procesus, galimą neteisėtą įtaką jiems, galimą verslo subjektų ir kitų interesų grupių siekį galimai neteisėtai paveikti valstybės tarnautojus, politikus, daryti įtaką jų sprendimams. Nenustačius neteisėtų VSD veiksmų, atmestas ir R. Šukio prašymas priteisti jam neturtinės žalos atlyginimą. 

Šis Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Šaltinis: teismai.lt

Parašykite komentarą