Aktualijos

Gyvenimo strategijos: greitai ar lėtai?

Pasaulis vis labiau urbanizuojasi. Šiuo metu daugiau nei pusė Žemės gyventojų įsikūrę miestuose. Jaunimą vis labiau traukia megapolių dinamiškumas ir greitas gyvenimo tempas. Bet, kaip teigiama naujoje Arizonos valstybinio universiteto mokslininkų išleistoje studijoje, šabloniškas mąstymas apie greitą miesto gyvenimą gali neatitikti tikrovės.

Studija pavadinta „Gyvenimas susigrūdus – lėtas gyvenimas: gyventojų tankumas ir gyvenimo istorijos strategija“ (The crowded life is a slow life: Population density and life history strategy) ir neseniai buvo paskelbta Journal of Personality and Social Psychology. Norėdami parodyti, kaip gyventojų tankumas (žmonių, gyvenančių miestuose) siejasi su „lėto gyvenimo strategijos“ sąvoka, mokslininkai pasinaudojo viso pasaulio ir dar 50 JAV valstijų duomenimis.

„Lėto gyvenimo strategijos“ besilaikantis žmogus linkęs planuoti tolimą ateitį. Toks planavimas – tai noras užmegzti ilgalaikius romantiškus santykius, susilaukti mažiau, bet tobulai aprūpintų vaikų ir daugiau investuoti į išsilavinimą. Studijos autoriai šią rastą sąsają pagrindė eksperimentais, kurių metu

…žmonės skaitė apie vis labiau augančias kamšatis arba klausėsi žmonių pilnos aplinkos garsų… [Mokslininkai] pastebėjo, kad tas kamšatis suvokdami žmonės ima labiau teigiamai vertinti tokius poelgius kaip ilgas idealaus sutuoktinio ieškojimas arba neskubėjimas susilaukti vaikų.

Kaip teigia autoriai, jų tyrimas rodo, kad tankiai apgyvendintose vietose žmonės „labiau planuoja ateitį“. Jie taip pat „labiau vertina kokybę nei kiekybę“ (išskyrus kaimynų skaičių, savaime suprantama…). Tokios lėto gyvenimo tempo strategijos priežastis, anot tyrimo autorių, evoliucija. Arizonos valstybinio universiteto profesorius Stevenas Neubergas teigia:

Toje aplinkoje, kur gyventojų tankumas nedidelis, todėl sąlygiškai nedidelė konkurencija dėl turimų išteklių, strategijos „veikti greitai“ pasirinkimas kaštuoja mažai, bet turi daugybę privalumų … Kita vertus, kai tam tikroje vietovėje apsigyvena labai daug žmonių, gyventojams tenka aršiai varžytis su kitais dėl išteklių ir teritorijos… Kad tokiose varžybose pasisektų, tenka daugiau investuoti į savo pačių gebėjimus, todėl vis delsiama susilaukti vaikų… Kadangi tokios socialinės varžytuvės galiausiai įtrauks ir vaikus, daugiau laiko ir energijos skiriama vaikų gebėjimams ir konkurencingumui ugdyti. Taigi lėto gyvenimo strategija, kai daugiau dėmesio skiriama ateičiai ir investuojama į kokybę, o ne į kiekybę, gali pagerinti tankiai apgyvendintoje aplinkoje įsikūrusių žmonių išlikimo perspektyvas.

Žinoma, galimas ir kitoks „lėto“ miestiečių gyvenimo aiškinimas.  Kaip jau buvo rašyta, per pastaruosius 50 metų iš Amerikos miestų buvo keliamasi į priemiesčius. Tokio judėjimo priežastis – priemiesčiuose daugiau įperkamų namų, gerų mokyklų, saugių gatvių ir gražesnių parkų, žaliuojančių atokiau nuo tankiau apgyvendinto miesto centro. Tad įmanoma, kad miestuose gyvenantys žmonės turi mažiau vaikų ir vėliau jų susilaukia ne dėl atitinkamos aplinkos, bet todėl, kad jie pasirenka gyvenamąją vietą pagal gyvenimo būdą. Tie, kurie apsisprendžia susilaukti vaikų, anksčiau pradeda ilgalaikius santykius ir išsikelia iš miesto centro.

* Dažniausiai pasikartojantys jaunavedžių duomenys. Šaltinis: New York Times

Vis dėlto, jei tyrimo autorių interpretacija teisinga, tuomet pigiausias kontraceptikas – Naujųjų metų išvakarėse šurmuliuojanti Niujorko Times aikštė ir aplinkinių miesto gatvių triukšmas!

Šaltinis: y-news.lt

Leave a Reply