Šeima

Ar padėkojate už namų ruošos darbus?

Stuff, vienas iš Naujosios Zelandijos vietinės žiniasklaidos leidinių, neseniai išspausdino ištrauką iš pokalbio apie ką tik atliktą tyrimą, į kurį turėtų atkreipti dėmesį visi vedę vyrai. Kaip teigiama švedų moksliniame darbe, heteroseksualios poros skiriasi dažniau, jeigu šeimų vyrai neįvertina namų ruošos darbų, kuriuos nudirba žmonos. Taip pat moterys, kurioms teko daugiau namų ruošos darbų nei jų partneriams, buvo menkiau patenkintos šeimyniniais santykiais ir svarstė apie skyrybas. (Tai reiškia, kad yra daug nepatenkintų moterų, nes visose šalyse moterys atlieka daugiau namų ruošos darbų nei vyrai!)

Tyrimo rezultatai rodo, kad bėdų kyla ne dėl pačių namų ruošos darbų, bet dėl to, kaip vyrai žiūri į žmonų darbą. Tyrimo metodologija buvo tokia:

„Rinkome duomenis apklausdami švedų poras ir aiškindamiesi kiekvienam partneriui tenkančius namų ruošos darbus, tarpusavio santykių kokybę ir ketinimus skirtis. Išsiaiškinome, kad porų, kurių vyrai nevertino žmonų darbo namuose, abu partneriai prasčiau kalbėjo apie tarpusavio santykius.

Tų porų moterys svarstė galimybę skirtis su partneriu, vadinasi, nepakankamas namų ruošos darbų įvertinimas labiau kenkia šeimos santykių ateičiai žvelgiant iš moters, o ne iš vyro perspektyvos.

Kurį laiką tas poras stebėję ir duomenis susieję su Švedijos metrikų duomenimis (valdžios surinktais gimimo, mirties, santuokų, skyrybų ir t.t. faktais) pamatėme, kad šios poros labiau linkusios oficialiai nutraukti santykius. Taigi bent jau Švedijoje nevienodai paskirstyti namų ruošos darbai yra priežastis skirtis.“

Ir atvirkščiai, jei vyrai įvertina partnerės darbus namuose ar mano, kad ji padaro daugiau, nei nudirba iš tikrųjų, moterys būna labiau patenkintos santykiais šeimoje. Taigi šitai patvirtina Arlie Hocschild mintis, kurias ji išdėstė knygoje The Second Shift („Antroji pamaina“) teigdama, kad partneriui reiškiamas dėkingumas už atliktus namų ruošos darbus sukuria „pridėtines emocijas“, kurios galėtų padėti nuo neigiamų emocijų kenčiančioms poroms. Negebėjimas pamatyti ir įvertinti to, ką namuose padaro kitas žmogus, sukuria vakuumą „šeimą gaubiančioje atmosferoje“.

Neminint psichologų pamėgtų žargonų galima sakyti, kad šis tyrimas patvirtina tai, kas aišku pamąsčius sveiku protu. Kiekvienam patinka, kai jam labai aiškiai padėkojama už atliktą darbą, o namų ruošos darbai dažnai suprantami kaip užduotys, kurias atlikus dėkoti nereikia, nes jos niekada nesibaigia. Todėl suprantama, kad žmonės lieka patenkinti, kai vienintelis žmogus, galintis pasidžiaugti jų atliktais namų ruošos darbais, ima ir pasidžiaugia garsiai.

Kai ruošėmės tuoktis, mums buvo patarta laikytis taisyklės „80 – 20“. Visada būk pasirengęs atlikti 80% viso darbo tikėdamasis, kad partneris nudirbs likusius 20%. Jeigu abu šios taisyklės laikysitės, niekada nepyksite dėl kito žmogaus darbų krūvio ir, tikėtina, abu būsite patenkinti. Žodžiu, yra apie ką pamąstyti. Jeigu daugiau žmonių (ypač vyrų) štai taip žiūrėtų į namų ruošos darbus, galbūt kai kuriose šalyse padidėtų gimstamumas… ar rastųsi dar kokios naudos.

Parengė: www.y-news.lt

Leave a Reply