Politika

Kaip Seimas nusprendžia ką svarstyti?

Ar žinote, koks darbas Seimo laukia kiekvienos sesijos pradžioje? Pirmieji posėdžiai visuomet prasideda sesijos darbų programos aptarimu ir tvirtinimu. Parlamentarai turi susitarti dėl pagrindinių darbų prioritetų ir kitų sesijoje numatomų svarstyti svarbių klausimų.

Seimo sesijos darbų programa sudaroma atsižvelgiant į Vyriausybės, Seimo komitetų, frakcijų ir Seimo narių pasiūlymus. Savo pasiūlymus darbų programai pateikia ir Respublikos Prezidentas. Visi šie pasiūlynmai nulemia nemažą sesijai teikiamų teisės aktų projektų skaičių.

Seimo Pirmininkas kartu su savo pavaduotojais ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki sesijos pradžios turi parengti Seimo sesijos darbų programos projektą, kuris viešai paskelbiamas Seimo interneto svetainėje.

Sesijos darbų programoje paprastai pirmiausia išskiriamos bendros veiklos kryptys ir pagrindiniai prioritetai, kurie atskleidžia, kokiems klausimams parlamentas ruošiasi skirti daugiausia dėmesio.

Kaip svarstomas darbų programos projektas?

Pirmiausia Seimo sesijos darbų programos projektą apsvarsto Seniūnų sueiga, kuri gali projekte daryti pataisas ir papildymus.

Vėliau Seimo sesijos darbų programos projektas su Seniūnų sueigos pataisomis, papildymais ir rekomendacijomis pateikiamas svarstyti Seimui. Būsimą sesijos darbų programą parlamentarams paprastai pristato Seimo Pirmininkas, o Vyriausybės teikiamus siūlymus – Ministras Pirmininkas.

Po pristatymo darbų programą turi apsvarstyti visi Seimo komitetai, kurie gali pateikti pasiūlymus kuruojamoms sritims.

Atskiri Seimo sesijos darbų programos punktai Seime aptariami ir dėl jų balsuojama ta pačia tvarka, kaip įstatymų priėmimo metu dėl straipsnių. Priėmimo metu Seimas, atsižvelgdamas į Seimo narių pasiūlymus, gali tiek papildyti darbų programą, tiek iš jos išbraukti konkrečius klausimus.

Prireikus sesijos metu Seimas darbų programą gali tikslinti priimdamas atskirus nutarimus.

Patvirtintos Seimo sesijų darbų programos skelbiamos Seimo svetainėje.

Seimo kanceliarijos informacija

Kam reikalinga darbų programa?

Seimo posėdžių sekretoriate užregistruojama gana daug teisės aktų projektų, pavyzdžiui, XII Seimo kadencijos sesijoje vidutiniškai užregistruojama apie 600 teisės aktų projektų. Suspėti visus apsvarstyti yra praktiškai neįmanoma, todėl darbų programos sudarymas ir susitarimas dėl svarbiausių darbų yra reikalingas kokybiško darbo organizavimui.

Pagal patvirtintą sesijos darbų programą Seimo Pirmininkas kartu su pavaduotojais sudaro detalų kiekvienos savaitės posėdžių darbotvarkės projektą ir pateikia jį svarstyti Seniūnų sueigai.

Be to, vadovaudamiesi sesijos darbų programa dirba ir Seimo komitetai. Siekdami sklandesnio darbo organizavimo Seimo komitetai pagal šią darbų programą gali pasitvirtinti darbo planus.

Pavasario ir rudens sesijos darbų programos

Per Seimo kadenciją įvyksta 9 eilinės sesijos. Pagal jų pradžios laiką jos vadinamos pavasario ir rudens sesijomis. Kiekviena jų trunka beveik 4 mėnesius.

Tik pirma ir paskutinė sesijos šiek tiek neįprastos, nes dėl naujų Seimo rinkimų paprastai būna trumpesnės. Be to, pirmojoje sesijoje pirmiausia formuojama Seimo struktūra, svarstoma Ministro Pirmininko kandidatūra ir Vyriausybės programa ir tik tuomet pristatoma Seimo sesijos darbų programa.

Tiek pavasario, tiek rudens sesijos darbų programos yra parengiamos tokiu pačiu principu. Tačiau kiekviena iš jų turi tik jai būdingų į darbotvarkę įtraukiamų klausimų dėl tuo metu vykstančių įvykių ar reikalingų sprendimų.

Pavyzdžiui, kasmet pavasario sesijos metu išklausomas Respublikos Prezidento metinis pranešimas, Vyriausybės metinė veiklos ataskaita. Tuo tarpu rudens sesija išskiria tuo, kad Seimas iki metų pabaigos privalo svarstyti ir apsispręsti dėl kitų metų valstybės biudžeto, „Sodros“, Privalomojo sveikatos draudimo fondų biudžetų ir su jais susijusių mokestinių įstatymų pakeitimų.

Neeilinė sesija

Svarbiais ir skubiais klausimais Seimas gali rinktis į neeilinę sesiją, kurioje svarstomi tik jos iniciatorių pateikti klausimai. Pradėdamas neeilinę sesiją Seimas taip pat turi patvirtinti jos darbų programą, kurioje paprastai pagrindinis dėmesys sutelkiamas į labai aktualius ir skubius klausimus.

Neeilinės sesijos trukmė negali viršyti 15 dienų. Tarp neeilinių sesijų turi būti ne mažesnė kaip 10 dienų pertrauka, išskyrus neatidėliotinus atvejus.

Naudingos nuorodos

Šaltinis: y-news.lt

Kategorijos:Politika, Įdomu

Žymos:, ,

Leave a Reply